Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Tento článek podává detailní pohled na unikátní vlastnosti uhlí, včetně výhřevnosti nebo obsahu uhlíku. Dozvíte se ale mnohem víc.

Uhlí, jedno z nejstarších paliv používaných člověkem, je klíčovým zdrojem energie díky své schopnosti uvolňovat teplo při spalování. Jeho výhřevnost je základním ukazatelem jeho energetické hodnoty. Tento článek se zaměřuje na různé typy - od hnědého a černého uhlí, přes antracit, až po kovářské - a porovnává jejich výhřevnost.

Hnědé uhlí

Je jedním z nejmladších typů uhlí z geologického hlediska a charakterizuje se svými specifickými vlastnostmi, které ovlivňují jeho využití v energetice. Jeho nižší výhřevnost, obvykle pohybující se mezi 10-20 MJ/kg, je klíčovým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení jeho energetické efektivnosti.

Výhřevnost, vlhkost a obsah uhlíku

Jedním z hlavních důvodů nižší výhřevnosti hnědého uhlí je jeho vysoký obsah vlhkosti. Tento faktor znamená, že při spalování je značná část energie spotřebována na odpaření, což snižuje celkovou energetickou účinnost paliva. Vlhkost hnědého uhlí může dosahovat až 60 % celkové hmotnosti, což výrazně ovlivňuje jeho výhřevnost.

Dalším faktorem ovlivňujícím jeho výhřevnost je nižší obsah uhlíku ve srovnání s jinými formami uhlí. Při spalování se uvolňuje méně energie, což omezuje jeho využití jako výkonného zdroje energie.

Zdroj: Freepik

Přesto je hnědé uhlí hojně využíváno, zejména v elektrárnách umístěných blízko jeho ložisek. Toto umístění snižuje náklady na transport, což částečně kompenzuje nižší energetickou hodnotu. Elektrárny využívající hnědé uhlí jsou často navrženy tak, aby efektivně využívaly jeho specifické vlastnosti, včetně nízké výhřevnosti a vysokého obsahu vlhkosti.

Černé uhlí

Představuje významný zdroj energie v mnoha částech světa díky svým výjimečným vlastnostem. S výhřevností pohybující se mezi 20-30 MJ/kg se řadí mezi jedny z nejefektivnějších fosilních paliv.

Více uhlíku znamená více energie

Oproti hnědému uhlí má černé výrazně vyšší obsah uhlíku, což je hlavním důvodem jeho vyšší výhřevnosti. Větší množství uhlíku znamená, že při spalování uvolňuje více energie, což ho činí vysoce efektivním zdrojem tepla.

Jednodušší odpařování vody

Další důležitou vlastností je jeho relativně nízký obsah vlhkosti ve srovnání s hnědým uhlím. Ten přispívá k jeho vyšší energetické účinnosti, protože je potřeba méně energie na odpaření vody při spalování.

Významný zdroj pro průmysl

Černé uhlí je široce využíváno v elektrárnách pro výrobu elektrické energie. Jeho schopnost uvolňovat vysoké množství tepla je klíčová pro efektivní provoz parních turbín a generátorů. Elektrárny spalující černé uhlí jsou hlavními producenty elektrické energie v mnoha průmyslově rozvinutých i rozvíjejících se zemích.

Ve světě metalurgie hraje černé uhlí zásadní roli při výrobě koksu, nezbytného pro vysoké pece při výrobě oceli. Koks vzniká procesem koksifikace, kde se uhlí zahřívá v bezkyslíkatém prostředí. Tento proces odstraňuje vlhkost a další nečistoty, zanechává pevný uhlíkatý materiál - koks, který má ještě vyšší výhřevnost než původní surovina.

Ekologický faktor

Přesto, že je černé uhlí efektivním zdrojem energie, jeho spalování má negativní dopad na životní prostředí. Produkuje významné množství emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, což přispívá k problému globálního oteplování. Z tohoto důvodu je v mnoha zemích kladen důraz na snižování závislosti na uhlí jako energetickém zdroji a na přechod k čistším formám energie.

Prémiový zdroj tepla antracit

Je považovaný za nejkvalitnější formu uhlí. Jeho výhřevnost může dosahovat až 32 MJ/kg nebo více. Tento typ uhlí obsahuje nejvyšší procento uhlíku a nejnižší obsah vlhkosti a nečistot, což z něj činí nejčistší a nejefektivnější palivo pro spalování.

Specialita pro řemeslníky - kovářské uhlí

Speciální druh bituminózního uhlí je upřednostňováno pro svou vysokou výhřevnost a schopnost dosáhnout vysokých teplot vhodných pro kovářské práce. Jeho výhřevnost se obvykle pohybuje v rozmezí 25 až 30 MJ/kg, což je ideální pro vytápění kovářských pecí.

Výhřevnost uhlí se liší v závislosti na jeho druhu, to má přímý dopad na jeho využití a efektivitu. Zatímco hnědé nabízí nízkou výhřevnost, ale výhody v podobě nízkých nákladů na těžbu a transport, černé a antracit poskytují významně vyšší výhřevnost. To je činí vhodnějšími pro energetické a průmyslové aplikace.

Kovářské uhlí pak svou specifickou výhřevností uspokojuje potřeby tradičního řemesla. Toto rozmanité spektrum výhřevnosti ukazuje na jeho flexibilitu jako zdroje energie, ačkoliv s důrazem na současné ekologické výzvy a trend směřování k udržitelnějším zdrojům energie.

Pytlované, balené uhlí z naší nabídky

Kateřina Špunda
Katka se již od dětských let zajímá o přírodu a ekologii. Není tedy překvapením, že se z ní stal aktivní myslivec. Vzhledem k blízkému vztahu k lesu načerpala dostatek informací a zkušeností v oblasti těžby dřeva a jeho následnému zpracování. Díky tomu je člověkem na svém místě, který dokáže poradit se všemi otázkami, týkající se nejen dřeva, ale i briket a ostatních alternativních paliv na trhu.
Zájmy:
myslivost
příroda
ekologie
les

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...