Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Objevte fascinující cestu uhlí, od jeho původu v pravěkých lesích, až po jeho současné využití. Tento článek zkoumá historii a druhy uhlí.

První známé použití uhlí člověkem sahá do pravěku, kdy bylo používáno jako palivo pro ohniště. V období starověkých civilizací, jako byli Číňané nebo Římané, se uhlí používalo k topení a ve výrobě kovů. Avšak skutečný rozmach těžby a využití nastal během průmyslové revoluce v 18. a 19. století, kdy se stalo klíčovým zdrojem energie pro parní stroje, továrny a železnice.

V této době se uhlí stalo hnací silou ekonomického rozvoje a urbanizace. Těžební techniky se zdokonalovaly, čímž rostla produkce a s ní i jeho dostupnost. Uhlí bylo nezbytné pro průmyslovou expanzi, od hutního průmyslu po výrobu elektřiny. Jeho využití však mělo i temné stránky, včetně pracovních podmínek v dolech a vlivu na životní prostředí.

Ve 20. století bylo nadále hlavním zdrojem energie, ačkoliv s rozvojem alternativních zdrojů a rostoucím důrazem na životní prostředí došlo k jeho postupnému ústupu v energetickém mixu. Dnes, přestože uhlí stále hraje významnou roli v globální energetice, čelí stále většímu tlaku kvůli svému dopadu na klimatické změny a hledání udržitelných, čistých zdrojů energie.

Zdroj: Freepik

Co je uhlí?

Jedná se o fosilní palivo, vzniklé akumulací a transformací organického materiálu, především rostlin, pod zemí po milióny let. Skládá se hlavně z uhlíku, a v menší míře z vodíku, síry, kyslíku a dusíku. Jeho hlavní výhodou je vysoký energetický výkon při spalování, což ho činí atraktivním zdrojem energie.

Druhy uhlí

Starobylý zdroj energie používaný po staletí, má rozdílnou kvalitu v závislosti na jeho typu a původu. Pro pochopení, jaký druh je nejvyšší kvality, a který patří k těm méně kvalitním, je důležité znát jejich charakteristiky.

Antracit

Antracit je považován za nejkvalitnější a nejčistší formu uhlí. Tento typ se vyznačuje vysokým obsahem uhlíku, který se pohybuje mezi 86 % a 98 %. Jeho lesklý, skleněný vzhled a vyšší hustota ho odlišují od ostatních typů uhlí. Má nízký obsah síry a popela, což znamená méně znečišťujících emisí při spalování a větší množství uvolněného tepla.

Těží se převážně v geologicky starých oblastech, jako je Pensylvánie v USA, Rusko, Ukrajina a Jihoafrická republika. Je oblíbený pro domácí vytápění, v metalurgii a jako filtrační médium ve vodárenství.

Hnědé uhlí (lignit)

Na druhém konci spektra se nachází hnědé uhlí (též lignit), považovaný za nejméně kvalitní typ. Obsahuje méně uhlíku (60 % až 70 %) a až 70 % vody, což snižuje jeho energetickou hodnotu a zvyšuje emise CO2 při spalování. Je měkčí a lámavější než ostatní typy a je hojně využíván především kvůli nízkým nákladům na těžbu.

Černé uhlí

Černé uhlí obsahuje zhruba 45 % až 86 % uhlíku, což mu dodává vysokou energetickou hodnotu. Díky své struktuře má nižší obsah vlhkosti a popela, což znamená efektivnější spalování a méně znečišťujících emisí. Jeho hustota a pevnost přispívá k lepšímu skladování a transportu. Je jedním z hlavních zdrojů pro výrobu elektrické energie v elektrárnách. V metalurgii se využívá pro výrobu koksu, který je klíčovým materiálem při výrobě oceli.

Budoucnost uhlí je stále předmětem diskusí. S narůstajícím tlakem na snižování emisí a přechodem na obnovitelné zdroje energie se zdá, že role uhlí v energetickém mixu bude postupně klesat. Nicméně jeho význam v některých průmyslových odvětvích a regionech zůstává zatím klíčový.

Pytlované, balené uhlí z naší nabídky

Kateřina Špunda
Katka se již od dětských let zajímá o přírodu a ekologii. Není tedy překvapením, že se z ní stal aktivní myslivec. Vzhledem k blízkému vztahu k lesu načerpala dostatek informací a zkušeností v oblasti těžby dřeva a jeho následnému zpracování. Díky tomu je člověkem na svém místě, který dokáže poradit se všemi otázkami, týkající se nejen dřeva, ale i briket a ostatních alternativních paliv na trhu.
Zájmy:
myslivost
příroda
ekologie
les

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...